Årsmöte 2019

Tid: Lördag 27 april kl. 10.30
Plats: Konferensrummet halvmånen, Sundsta badhus

På årsmötet har du som medlem bl.a. möjlighet att påverka:
Vilka som skall väljas till styrelsen
Vilka frågor styrelsen skall driva under året
Rösta angående inlämnade motioner

Alla medlemmar kan lämna förslag/motioner före den 19 April.
Dessa överlämnas via e-post ( styrelse(at)karlstadsak.se)

Förslag på ledamöter till styrelse och valberedning tas emot av valberedningen på kansli(at)karlstadsak.se

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan kommer innan mötet tillhandahållas i klubblokalen.

Välkomna!
(Vi bjuder på fika!)

Logga in

Sök

Mobile-länk-hem

Hem
Meny

Hem