Nu har vi öppet för alla åldergrupper!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Slumpmässigt valda bilder...

Antidoping

Publicerad tisdag, 26 juni 2012

Karlstad Atletklubb är emot all form av doping och vi bedriver att aktivt antiddopingarbete.

Som medlem i Riksidrottssförbundet följer vi deras bestämmelser och värderingar kring doping och dessa kan sammanfattas i fyra punkter:

 • Det är farligt att dopa sig. Det strider mot medicinsk etik och är förenat med stora hälsorisker för individen.
 • Det kan vara olagligt att dopa sig. Att hantera eller inta förbjudna preparat är enligt svensk lag förbjudet och kan ge upp till fyra års fängelse.
 • Det är fusk att dopa sig. En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. Det är meningslöst att tävla om inte alla följer gemensamt uppsatta regler.
 • Det skadar idrottsrörelsens trovärdighet. Doping utgör därigenom ett allvarligt hot mot idrotten som ungdomsorganisation och folkrörelse.

 

Genom Karlstads Atletklubbs medlemskap i RF så godkänner medlemmen automatiskt att den när som helst kan dopingstestas av RF. Som medlem i Karlstads Atletklubb förbinder jag mig till följande:

 • Absolut avhållsamhet och avståndstagande från all hantering, befattning och intag av dopingklassade medel i enlighet med Lag(1991:1969).
 • Underkastelse av Riksidrottsförbundets(RF) stadgar och antidopingreglemente i sin helhet. 
 • Användande av gott omdöme vid all hantering och intag av icke dopingklassade preparat och kosttillskott då de kan innehålla dopingklassade substanser.
 • Medlem som döms till 24 månaders avstängning av RF för brott mot dess dopingregler skall omgående ersätta Karlstads Atletklubb med ett halvt prisbasbelopp (21000:-) för den ideella skada som medlemmen orsakar klubben.
 • Medlem som bryter RFs dopingregler har skyldighet att återbetala till Karlstads Atletklubb de utgifter klubben haft för vederbörande under gällande verksamhetsår.
 • Vid positivt dopingtest medger jag att, då detta är ett civilbrott, att all fakta får delges åklagarmyndigheterna. Detta gäller för 24 månaders avstängning.


Om medlem överträder RFs bestämmelser så stängs personen ifråga av samt att medlemsavgiften kommer att vara förverkad.

 

Klubben är vaccinerad mot doping

Föreningen har också genomfört Riksidrottsförbundets "Vaccinera klubben mot doping" där man skapar en handlingsplan som förebygger doping bland annat genom att styrelse, ledare och aktiva informeras om dopingreglerna och att man har ansvar att känna till och följa dom.

Detta innebär bla. att man som medlem ska ha kännedom om nedanstående punkter.

 • Ansvar att ta reda på om ett läkemedel är dopingklassat eller hur man ansöker om dispens.
 • Hälso- och dopingrisker vid användande av kosttillskott.
 • Rättigheter och skyldigheter vid dopingkontroll.

 

Läs vår handlingsplan här

 

För mer info läs mer om antidoping och vaccinera klubben på www.rf.se