Styrelsen

Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang.


Styrelsen består av följande personer

Tommy Andersson (Ordförande)
Linnea Wiik (Kassör)
Stefan Bjurbäck (Sekreterare)
Lars Lindeberg (Ledamot)
Göran Svensson (Ledamot)
Rickard Andrén (Ledamot)
Sandra Johansson (Ledamot)
Elin Johanna Karlsson (Suppleant)Framför gärna synpunkter och önskemål till styrelsen

Styrelsen når ni enklast via email

styrelse snabel a karlstadsak.se

 

Revisor

Simon Smedberg

Tobias Nygren (suppleant)

 

Valberedningen

Patrik Karlsson (sammankallande) , Gunnar Olsson

Logga in

Sök

Mobile-länk-hem

Hem
Meny

Hem