Styrelsen

Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang.

Styrelsen består av följande personer

Tommy Andersson (Ordförande)

Linnea Wiik (Kassör)

Lars Lindeberg (Ledamot)

Göran Svensson (Ledamot)

Rickard Andrén (Ledamot)

Mikael Larsson (Ledamot)

Linnea Gustafsson (Ledamot)

Joel Alfredsson(Suppleant)


Framför gärna synpunkter och önskemål till styrelsen!

Styrelsen nås via:  styrelse (a) karlstadsak.se

 

Valberedningen

Patrik Karlsson (sammankallande) , Gunnar Olsson

Logga in

Sök

Mobile-länk-hem

Hem
Meny

Hem